Xóa nền hình ảnh

Hỗ trợ định dạng hình JPG/PNG và dung lượng tối đa là 5MB!

Xóa nền hình ảnh

Sáng tạo nền

  Hình ảnh đang được xử lý, vui lòng đợi khoảng 20 giây.
  Vui lòng tải hình ảnh, dữ liệu chỉ lưu tạm trong 60 phút.
  Đã có lỗi trong quá trình xử lý hình ảnh. Vui lòng thử lại.

  Chất lượng kết quả

  Tách nền khỏi hình ảnh
  Tách nền khỏi hình ảnh
  tự động và đơn giản

  Với hình ảnh được tách nền, chúng ta có thể tự do sáng tạo hơn nữa để có được những kết quả tuyệt vời. Hệ thống tự động xử lý và chỉ lưu trữ hình bạn đăng tải trong vòng 60 phút.

  Sáng tạo với ảnh xóa nền

  • Ảnh gốc

  • Xóa nền

  • Hình nền mới

  • Hình nền mới