hero-header

Nơi khung hình được chia sẻ

Tạo khung hình
và lan tỏa chiến dịch, sự kiện, hoạt động

Cung cấp các công cụ hình ảnh để tạo khung hình và chia sẻ thông điệp về chiến dịch, sự kiện, hoạt động,... đến mọi người

Vinh dự khi nhận được sự tin tưởng đồng hành lan tỏa chiến dịch, sự kiện, hoạt động cùng các đơn vị, đoàn thể, công ty.
VNU HCM Gray VNU HCM
VNU HN Gray VNU HN
Sở du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Gray Sở du lịch Thành phố Hồ Chí Minh
Vietnam Airlines Gray Vietnam Airlines
ACB Gray ACB
AIA Gray AIA
VTV Go Gray VTV Go
Co.opmart Gray Co.opmart
Vinhomes Gray Vinhomes
Viettel Gray Viettel
Vinasun Taxi Gray Vinasun Taxi
Comfort Gray Comfort