Tạo vùng trong suốt hình ảnh

"Chỉ hoạt động ổn định trên máy tính"

Kích thước

Chiều rộng:
px
Chiều cao:
px
Hình dạng vùng xóa nền trong suốt
Màu vùng xóa
Nét xóa

-Bước 1: Chọn màu để xóa trong suốt

-Bước 2: Điều chỉnh phạm vị màu xóa

-Bước 3: Nhấn lưu lại thao tác

Chọn màu
Phạm vi
Góc xoay