Sự kiện

Khung hình 2

278.918 88.402

Chọn hình
  • Định dạng
  • Vị trí
  • Font
  • Màu chữ
  • Màu nền
  • Viền
  • Bóng
  • Uốn cong
Cỡ chữ
Căn chỉnh
Khoảng giữa chữ
Khoảng cách dòng
Font hiện tại
Vị trí
Góc xoay
Màu
Kích cỡ
Màu
Vùng mờ
Khoảng cách
Góc mờ
Độ cong
Đang xử lý ...
Chú ý! Nếu hình không tự động tải.
Ấn giữ hình từ 5 giây trở lên để hiển thị tùy chọn tải ảnh.

Hoặc thử lại tại:

Phương Nhung Nguyễn

21:52 10/09/2023

Chia sẻ

Nhấn để sao chép đường dẫn

Mã QR