Sự kiện

Đại hội XVII Công đoàn TP.Đà Nẵng

5.537 1.859

Chọn hình để chèn vào khung
50%
Đang xử lý...
Chú ý! Nếu hình không tự động tải.
Nhấn giữ hình trên từ 5 giây trở lên để hiển thị tùy chọn tải hình.

Hoặc thử lại tại:

Đà Nẵng Công đoàn

11:42 03/10/2023

Chia sẻ

Nhấn để sao chép đường dẫn

Mã QR