Sự kiện

10 year of Vietnam Mountain Marathon

2.267 1.409

Chọn hình để chèn vào khung
50%
Đang xử lý...
Chú ý! Nếu hình không tự động tải.
Nhấn giữ hình trên từ 5 giây trở lên để hiển thị tùy chọn tải hình.

Hoặc thử lại tại:

Vietnam Trail Series

08:00 18/09/2023

Nội dung

Welcome to the longest-established mountain run in Vietnam! VMM offers distances of 10km21km, 50km70km, and 100km around Sapa, a spectacular mountain region in North Vietnam. 

Vietnam Mountain Marathon is the result of a lifelong love of running and a fascination with Vietnam. Our beautiful route will take you through the inspiring mountain range of Hoang Lien National Park and its remote valleys near Sapa that are usually closed territory to all but the few.

Choose Saturday distances – 21km, 50km, 70km, 100km – and Sunday distances – 10km. Run between villages, through rice terraces, across bamboo bridges and past water buffalo and cheering ethnic minority people. Prepare for an extraordinary adventure!

_
𝗩𝗜𝗘𝗧𝗡𝗔𝗠 𝗠𝗢𝗨𝗡𝗧𝗔𝗜𝗡 𝗠𝗔𝗥𝗔𝗧𝗛𝗢𝗡
𝟭𝟬𝗸 | 𝟮𝟭𝗸 | 𝟱𝟬𝗸 | 𝟳𝟬𝗸 | 𝟭𝟬𝟬𝗸
𝟮𝟮 - 𝟮𝟰 / 𝟬𝟵 / 𝟮𝟬𝟮𝟯

www.vietnammountainmarathon.com

#VMM10years
#VietnamMountainMarathon
#VMM2023
#VietnamTrailSeries

Chia sẻ

Chia sẻ Facebook

Nhấn để sao chép đường dẫn

Mã QR