Festival

Mì Gấu Đỏ - Giòn Dai Nhai Đã

2.812 1.134

Advertisements
  • Format
  • Positon
  • Font
  • Text
  • Background
  • Stroke
  • Shadow
  • Curve
Font size
Alignment
Letter spacing
Line height
Current font
Positon
Rotation angle
Color
Size
Color
Blur
Distance
Perspective
Curve angle
Processing ...
Notice! If the image does not load automatically.
Press and hold the image above for 5 seconds or more to display the image download option.

Hoặc thử lại tại:

Quang Vinh Tran

22/06/2024

Nội dung

HƯỚNG DẪN:
Bước 1: Bấm vào mục "Chọn ảnh" và tải lên hình ảnh yêu thích của bản thân.
Bước 2: Canh chỉnh hình ảnh và Bấm "tải xuống" để một ảnh avatar hoàn thiện.
Bước 3: Vào trang Zalo và Facebook cá nhân đổi avatar mới "Mì Gấu Đỏ Gà Sợi Phở"

Share

Click to copy url

QR Code

Một sản phẩm của